Werkwijze Kinderen & Ouders

Hulp vragen is heel gewoon

U kunt beter op tijd hulp vragen dan wachten tot het probleem nog groter is geworden. Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u met uw vragen bij de praktijk terecht.

Wat er gebeurt wanneer u om hulp vraagt:

 • Wanneer een kind jonger dan 12 jaar is, wordt eerst een afspraak met de ouder(s) van het kind gemaakt.
 • Is een kind ouder dan 12 jaar dan wordt het kind met zijn/haar ouder(s) uitgenodigd voor een eerste afspraak.
 • Jongeren vanaf 16 jaar mogen of met hun ouders of zelf komen.

Tijdens de eerste afspraak worden de problemen van het kind en klachten en/of opmerkingen van de ouder(s) besproken. Ouders kunnen zich zorgen maken over hun kind. Sommige ouders merken dat zij problemen bij de opvoeding van hun kind hebben waar zij zich geen raad mee weten.

Kinderen en jongeren hebben soms:

 • emotionele problemen
 • problemen met vriendschappen
 • problemen met een handicap,
 • problemen op school,
 • problemen met eten/slapen.

Ieder kind is uniek. De problemen kunnen per kind/jongere verschillen.

Hoe een kind zich ontwikkeld heeft wordt in het daaropvolgende gesprek met de ouder(s) besproken.

Daarna kan een gesprek met het kind of meer onderzoek (diagnostiek) plaatsvinden. Ook een observatie en/of gesprek op school, kinderdagverblijf of BSO behoort tot de mogelijkheden.

Puntsgewijs is de hulpverlening gericht op:

 • Gedragsproblemen
 • Sociaal – emotionele problemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Opvoedingsproblemen

Onderzoeksmogelijkheden zijn o.a.:

 • Intelligentie onderzoek
 • Sociaal emotioneel onderzoek
 • Onderzoek naar concentratie
 • Observatie van het kind: op school of in de spelkamer

Behandelingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Individuele begeleiding
 • Speltherapie/beeldcommunicatie
 • Ouderbegeleiding
 • Sociale vaardigheden
 • Begeleiding op school
 • Cursussen voor ouders van peuters en kleuters
 • EMDR (basis)

1 januari 2015 De Jeugdwet

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg (de wet spreekt van jeugdhulp). Zie de website van uw gemeente.

Huisartsen, jeugdarts en medisch specialisten kunnen net als nu kinderen rechtstreeks doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Marinalogo64