Verzekeringen

De ziektekostenverzekeringsmaatschappijen beschikken over het geld dat in de zorg kan worden besteed. Zij zijn ook degenen die aan de premies moeten verdienen. Dit leidt er begrijpelijkerwijs toe dat verzekeraars steeds kritischer gaan kijken naar de kosten die gemaakt worden. Het is te verwachten dat verzekeraars meer en meer invloed gaan uitoefenen op de zorg die u als verzekerde mag en kan krijgen. Zij zullen contracten aan gaan met bepaalde instellingen en zorgverleners en wanneer u niet de maximum premie wilt betalen, worden uw keuzemogelijkheden daartoe beperkt. Let daarop bij het afsluiten van een verzekering.