Vergoeding en Tarieven

 

De praktijk heeft in 2014 contracten afgesloten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg vergoed kan worden vanuit uw basisverzekering (Basis GGZ). Dit kalenderjaar worden dan minimaal vijf consulten vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Voor declaratie bij de verzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. Op de verwijsbrief van de arts moet een AGB code van de arts staan.

EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGEN:


Geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van € 360 per kalenderjaar (2014). Het eigen risico geldt in principe voor alle vormen van zorg uit de basisverzekering, met uitzondering van zorg van de huisarts, verloskundige en kraamzorg. Het eigen risico geldt per persoon. Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering (zoals tandartskosten) worden niet meegerekend in het eigen risico.
Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie en hebben dus geen eigen risico.

De praktijk heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
(met daarbij de Uzovi-codes vermeld)

ACHMEA / AGIS GROEP:
Agis (3337), Avéro Achmea (3329), DVZ (3311), FBTO (0211), Interpolis (3313), OZF Achmea (3314), Pro Life (3311), TakeCareNow (3337), Zilveren Kruis Achmea (3311), en de volmachten: Caresco (8960), IAK (8971), Aevitae (8958), Turien & Co (8966)

MENZIS:
Menzis (3332), Anderzorg (3333), Azivo (7054)

CZ-groep:
Delta Lloyd (9664), CZ (9664), OHRA (9664), CZ-direct (9664)

MULTIZORG:
Amersfoortse Verzekeringen (9018), Aevitae ASR (3328), BeterDichtbij (3339), IAK ASR (8973), Caresco ASR (8959), Ditzo (3336), Energiek (7032), HollandZorg (7032), ONVZ (0441), PNO Ziektekosten (3331), Salland Verzekeringen (7032), VvAA (0408), Zorg & Zekerheid (7085)

VGZ-groep:
Univé (0101), VGZ (7095), IZA (0699), IZA Cura (7095), IZA NV (3334), IZZ (9015), IAK VGZ (8972), Aevitae (8956), Aevitae De Goudse (3330), Besured (8995), Bewuzt (7095), Caresco (8965), Plus (7095), SZVK (0212), Turien VGZ (3341), UMC (0736), VPZ assuradeuren (8956), Zekur (0101), Zorgzaam Verzekerd (0101)

Mensen die verzekerd zijn bij : De Friesland Zorgverzekeraar: De Friesland (7084), Kiemer (7084) en  DSW:DSW (7029), Stad Holland (7037) kunnen voor restitutie of gedeeltelijke restitutie (teruggave) de rekening bij hun zorgverzekeraar indienen.

 

Meer informatie over de Basis GGZ:

Vanaf 2014 wordt eerstelijnspsychologische zorg onderdeel van de Generalistische
Basis GGZ.

Wat kunt u verwachten?

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.
Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen
worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product
Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert
hierbij van vijf tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de
ernst van uw klachten. Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw
klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Constateert de psycholoog in
de diagnostiekfase dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan
wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de
Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals
begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het
maatschappelijk werk.

Wat kost hulp via de Basis GGZ?

Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar, heeft u een verwijsbrief
van uw huisarts nodig. Hierop moet vermeld staan dat het een verwijzing naar de
Basis GGZ betreft. Vanuit uw basisverzekering heeft u dan recht op vergoeding
de psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen (zoals voorheen
bij eerstelijnspsychologie), maar de kosten vallen wel onder het eigen
risico in de zorg (€ 360 euro in 2014).

Bij zowel de zorgproducten Kort, Middel, Intensief als Chronisch wordt het
gehele eigen risico aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen
risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw
zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en
verzekeraar geregeld.

NB: houdt er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw
eigen risico, als in de eerste twee consulten mocht blijken dat andere zorg
geïndiceerd is. Dit wordt het Transitieproduct genoemd en de
zorgverzekeraars hanteren hiervoor een tarief van circa 160 euro.

Ook valt onder het Transitieproduct zorg aan cliënten die nog een of twee sessies nodig hebben in 2014 als afsluiting van hun behandeling in 2013.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de
voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt
meestal geen vergoeding plaats. Maar WEL in een aantal aanvullende pakketten van ONVZ, VVAA, PNO en Amersfoortse Zorgverzekering.  Als b.v. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn
van een stoornis (b.v. stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wel
vergoeding plaats. Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding
voor behandeling van b.v. werkgerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog
en/of uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u
begint aan het traject.

Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te
betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Als u meer gesprekken nodig heeft.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere
behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een
ander zorgproduct (b.v. behandeling Intensief in plaats van Kort) zodat u
verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte
stellen. Mocht u na afronding van de behandeling onverhoopt opnieuw in zorg
komen in hetzelfde kalenderjaar, dan kan bij de meeste zorgverzekeraars een
nieuw zorgproduct worden vergoed. Er dient dan wel een nieuwe verwijzing van de
huisarts aanwezig te zijn.

2015 De jeugdwet

Huisartsen, jeugdarts en medisch specialisten kunnen  kinderen rechtstreeks blijven doorverwijzen naar onze praktijk. De lopende behandelingen van uw kind kunnen blijven door gaan en zijn gegarandeerd.

Vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt vanaf 1 januari 2015 onder de wet Jeugdzorg. De vergoedingen worden in 2015 niet meer door de zorgverzekeraars maar door uw Gemeente betaald.

Voor de lopende behandelingen van 2014 betekent het administratief en financieel,  dat het dossier afgesloten wordt. De zorg van 2014 wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Vervolgens wordt het dossier vanaf 1 januari 2015 opnieuw, met een verwijzing van de huisarts geopend.

 

 

Marinalogo64