Medisch Centrum

In Medisch Centrum de Bundeling wordt samengewerkt door een aantal verschillende soorten zorgverleners.

Binnen de huisartsenpraktijk is dat natuurlijk met artsen, verpleegkundigen/ondersteuners en assistentes. Maar daarnaast zijn er werkafspraken met de (kinder-)psychologie praktijk van Mw. M. Kreek en met Fysiotherapie pratijk "de Bundeling" (Voorheen Quik). Verder is er voor alle mensen in Soest de mogelijkheid om de Audiciën van Ecoutez (Baarn) te bezoeken. Via de paarse tegel rechts kunt u meer lezen.

Buiten het centrum is overleg met specialisten uit het Meander MC, met Algemeen Maatschappelijk Werk, Ketenzorg Dementie, zorginstelling De Amerpoort en diverse thuiszorgorganisaties.

Zo hopen wij de kwaliteit van de eerstelijnszorg in Soest te verbeteren.