3x Griepprik!

Het is weer tijd voor de griepprik.

De Soester huisartsen gaan weer vaccineren;  nu ook voor de Mexicaanse griep.

 

Wat is griep?

Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Mensen die echt griep hebben, zijn flink ziek. Het begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgen zij meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen, door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. Elk jaar krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. Dit jaar zullen dat ongetwijfeld meer mensen zijn, door de komst van de Mexicaanse griep.  Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het duurt soms een paar weken voordat u zich weer helemaal de oude voelt.

 

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Mensen die tot een risicogroep behoren, krijgen zoals elk jaar een oproep van de eigen huisarts om de griepprik te halen.

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

  • mensen van 60 jaar en ouder;
  • mensen met een hart- of vaatziekte;
  • mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD),
  • mensen met diabetes mellitus,
  • mensen met een nierziekte,
  • mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.

De vaccinatie voor de Mexicaanse griep wordt ook geadviseerd voor zwangere vrouwen vanaf de  vierde maand van de zwangerschap. Vrouwen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met hun eigen huisarts.

 
Werkers in de zorg, die direct contact met mensen uit de risicogroepen, krijgen ook het advies om de griepprik te halen. De kans is dan kleiner dat het griepvirus op de patiënten wordt overgedragen. Deze werkers kunnen informeren bij hun werkgever hoe zij de griepprik kunnen krijgen en of deze vergoed wordt.

 

Dit jaar 3 keer prikken

Dit jaar krijgen de risicogroepen niet alleen de gewone griepprik, maar ook twee prikken tegen de Mexicaanse griep. Dit kan helaas niet allemaal tegelijk. Vandaar dat er drie keer gevaccineerd wordt. Ongeveer begin november de ‘gewone’ prik; twee weken later de eerste Mexicaanse prik en weer drie weken later de 2e Mexicaanse prik.


De vaccinatie dagen zijn:

  1. Woensdag en donderdag 4 en 5 november van 16.00-17.00 uur voor de GEWONE Seizoensgriep
  2. Woensdag en donderdag 18 en 19 november van 14.00-17.00 uur voor de eerste ronde van de NIEUWE griep
  3. Woensdag en donderdag 9 en 10 december van 14.00-17.00 uur voor de tweede ronde van de NIEUWE griep

 

Binnenkort komt de oproep

De huisartsen in Soest zullen iedereen oproepen volgens het systeem dat zij ook van voorgaande jaren gewend zijn.  Voor MC de Bundeling betekent dat dat u begin oktober een oproep zult ontvangen.

!!NEEM DE OPROEP-BRIEF MEE WANNEER U VOOR DE EERSTE (GEWONE) GRIEPPRIK KOMT!!

 

Meer informatie over de griep(prik) is te vinden op de site van het RIVM ( www.rivm.nl/griepprik ) of op de site van het NHG ( www.nhg.org/ )