Vergoeding Slaapmiddelen

Vanaf 1 januari 2009 zullen slaap- en kalmeringstabletten voor de meeste gebruikers niet meer vergoed worden. Minister Klink heeft daartoe besloten. Angstremmers en slaapmiddelen kunnen tijdelijk een goed hulpmiddel zijn om in moeilijke perioden van stress, gepieker of verdriet het lichaam tot rust te brengen en uitputting te voorkomen. Het is prettig te weten dat er medicijnen bestaan die u goed laten slapen en de zorgen even wegnemen.

Echter, deze middelen hebben helaas ook bijwerkingen! Deze middelen zijn zeer verslavend. Ook vermindert uw reactievermogen waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Daarnaast kan het geheugen en de concentratie slechter worden.

Wij raden u aan het chronisch gebruik van slaap- en kalmeringstabletten te proberen af te bouwen. Wilt u daarbij begeleiding, dan kunt u een afspraak maken bij één van de praktijkverpleegkundigen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de algemene regel van de minister.
Wel in aanmerking voor vergoeding komen patienten met de volgende aandoeningen:

  • Epilepsie; hierbij worden benzodiazepinen gebruikt om aanvallen te voorkomen of te behandelen.
  • Angststoornissen, wanneer de behandeling met ten minste twee antidepressiva volgens de geldende richtlijnen niet is aangeslagen.
  • Meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. Onder hoge doses wordt bijvoorbeeld verstaan oxazepam in een dosering van 100 mg, terwijl 10 tot 20 mg gebruikelijk is. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld patiënten die behandeld worden voor het onttrekken van verslavende middelen (alcohol en drugs), danwel voor katatonie, manie en psychosen.
  • Als palliatieve sedatie bij terminale zorg. Hieronder wordt verstaan het verlagen van het bewustzijn van patiënten in de laatste levensfase.

Patiënten die een aanvullende verzekering hebben afgesloten naast de basisverzekering, kunnen in sommige gevallen de kosten voor benzodiazepinen declareren. Of zo’n aanvullende verzekering de benzodiazepine vergoedt hangt af van de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden moet dan gesproken worden over een vergoeding van geregistreerde medicijnen die niet in het basispakket zijn opgenomen.

Als u twijfelt of u voor vergoeding in aanmerking komt, raadpleegt u dan de verzekeraar of apotheek. Uw huisarts heeft geen inspraak in eventuele vergoeding door de verzekering.