Landelijk Schakel Punt

Nu de technologie van het Landelijk Schakel Punt (LSP) betrouwbaar is en het daadwerkelijke nut is bewezen m.n. door het gebruik op de huisartsenpost, hebben we besloten opnieuw te gaan aansluiten bij het LSP.

NB. Wij melden u NIET aan zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven!

Uitgebreide informatie kunt u vinden op:

volgjezorg.nl

volgjezorg.nl/informatie-andere-talen

In het kort betekent aansluiting op het LSP:

Dateen samenvatting van de belangrijkste medische informatie inzichtelijk wordt voor een andere hulpverlener zoals een huisarts op de huisartsenpost of een specialist op de eerste hulp van een ziekenhuis.

Wanneer de gegevens worden ingezien wordt dat geregistreerd. Dit betekent dat niemand zomaar even in de gegevens kan kijken.

De volgende gegevens kunnen worden ingezien:

Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken.

Huisartsen zien:

  • Je naam, adres en leeftijd.
  • Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk).
  • Informatie over de meest recente bezoeken aan je huisarts.
  • Informatie over je allergieën.
  • Informatie over medicijnen die je huisarts heeft voorgeschreven.
  • Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
  • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling ziet alleen gegevens over

  • Je medicijnen
  • Allergieën en overgevoeligheid .

Dat geldt ook voor een andere apotheek of een apotheek in een instelling.

U kunt aan de huisartsenpraktijk mondeling toestemming geven voor het ter beschikking stellen van de samenvatting van uw medische gegevens.

Het kan ook via een speciaal formulier op : www.volgjezorg.nl