Afscheid dr. Mout

De patiënten van dr. Mout ontvingen een brief over zijn a.s. afscheid als huisarts in de Bundeling. Om anderen die wellicht in de loop der jaren ook contact met hem hebben gehad op de hoogte te brengen, publiceren we zijn afscheidsbrief op de site.

Afscheidsbrief dr. Mout

Met deze brief wil ik u informeren over belangrijke veranderingen in de praktijk.
Met ingang van het nieuwe jaar zal ik de praktijk neerleggen en overdragen aan dokter Tiems.

Via deze brief wil ik ook afscheid van u nemen.
Gedurende 26 jaar ben ik huisarts geweest in Soest. Aan die periode komt per 1 januari 2013 een einde. Enerzijds verheug ik mij daarop, maar nu het moment dichterbij komt merk ik dat ik moeite heb met het afscheid nemen van het werk, van de patiënten, van de praktijkmedewerkers en van de collega’s. Het zijn mooie, bewogen en belangrijke jaren geweest.

In die periode is de huisartsgeneeskunde in hoog tempo veranderd. Vóór de tachtiger jaren was huisartsgeneeskunde een roeping, niet alleen voor de huisarts maar voor zijn hele gezin. Die roeping, met hoog maatschappelijk aanzien als beloning maar met een zware (gezins)belasting als prijs, was snel aan het verdwijnen. Huisartsen gingen samenwerken in centra en deelden meer en meer hun diensten. Het vak feminiseerde en werd toenemend in deeltijd uitgeoefend. Huisartsen baseerden hun handelen steeds meer op wetenschappelijke richtlijnen. Computer, internet en de mobiele telefoon deden hun intree en zijn in hoge mate het gedrag van zowel de dokter als de patiënt gaan beïnvloeden. Een moderne huisartspraktijk is zonder die hulpmiddelen niet meer denkbaar. In de ziekenhuizen stegen de medische mogelijkheden enorm. Omdat specialisten daarvoor capaciteit nodig hadden werd veel werk dat voorheen in het ziekenhuis gebeurde door huisartsen overgenomen. Een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen wordt nu door de huisarts, en dus dichter bij huis, behandeld. De kwaliteit van de zorg steeg daarbij aantoonbaar. Dat is zeker ook het gevolg van de professionalisering van het beroep van doktersassistente en de komst van praktijkverpleegkundigen. Bij alle veranderingen sneuvelden ook waardevolle voorzieningen zoals de lokale kruisverenigingen, de wijkzuster en ons lokale ziekenhuis. Dat waren kleinschalige organisaties die dicht bij de mensen stonden. Daar verlangen we nu weer naar terug en we doen zelfs ons best om ze weer terug te krijgen.

In de afgelopen 26 jaar is er voor mij persoonlijk ook heel veel veranderd. Na een aantal prachtige jaren in Afrika, die voor mij zeer vormend zijn geweest, kwamen mijn vrouw en ik met ons pasgeboren zoontje naar Soest. Twee jaar later werd onze dochter geboren. Gefascineerd heb ik mijn kinderen zien opgroeien en gezien hoe zij zichzelf, hun talenten en uiteindelijk de wereld ontdekten.

Gedurende een aantal jaren heb ik het huisartswerk gecombineerd met een bestuursfunctie bij de regionale huisartsenvereniging. De laatste elf jaar was ik naast huisarts ook wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Een heel boeiende baan waarin ik met veel plezier meegewerkt heb aan de ontwikkeling van producten die de taakverschuivingen in de huisartsenpraktijk mogelijk maakten. Ik ben mijn collegae uit de Bundeling dankbaar dat zij mij daarvoor gelegenheid hebben gegeven. Ik ben u dankbaar dat u de praktijk trouw bent gebleven toen ik die niet meer alleen, maar in samenwerking met een ander ging voeren.

Voor velen van u heb ik de volle 26 jaar uw huisarts mogen zijn, voor velen ook korter. Jaren waarin u uw zorgen of leed, uw vreugde en successen, uw angsten, twijfels en onzekerheden, uw afwegingen, keuzes en besluiten met mij hebt gedeeld. Jaren waarin u de zorg voor uw tijdelijke of blijvende kwalen aan mij toevertrouwde. Samen met u heb ik geprobeerd de bij u passende antwoorden op uw vragen te vinden. Juist daardoor is huisartsgeneeskunde zo’n boeiend vak. Het gaat daarin bijna nooit alleen om het functioneren van organen en orgaansystemen, maar steeds om gezondheid in heel brede zin. Daarbij is iedereen uniek met een geheel eigen beleving van op zich vergelijkbare gebeurtenissen of ziekten. Wat de een als een verlammende teleurstelling ervaart ziet de ander als een nieuwe uitdaging. Meestal zijn die heel persoonlijke afwegingen en keuzes echter veel alledaagser. Zo zal het recept voor een antibioticum voor de een het enige doel van het consult zijn, terwijl het voor de ander juist het teleurstellende resultaat ervan is. Richtlijnen van de beroepsvereniging helpen dan wel bij het maken van keuzes, maar bepalen die uiteindelijk niet.
U heeft mij het vertrouwen geschonken dat nodig was om mijn werk te doen en, zo doende, heeft u mij daarbij ook veel van het leven geleerd. Ik ben u daar veel dank voor verschuldigd en ik wil u dat hierbij graag laten weten.

Ik heb met veel plezier en overgave in de Bundeling gewerkt, daarin direct gesteund door het team van praktijkassistentes en praktijkverpleegkundigen en in samenwerking met een solide huisartsenmaatschap. Mijn nevenwerkzaamheden bij het NHG heb ik kunnen doen dankzij een aantal huisartsen die bij mij in dienst zijn geweest. De eerste daarvan was dokter van Dongen. Zij is inmiddels al weer vele jaren lid van de maatschap. Dokter Tiems is de laatste en hij gaat straks mijn plaats in de maatschap overnemen. De voorlaatste was dokter de Paepe. Haar ziet u straks weer terug in de praktijk van dokter Tiems.
In de komende maand ben ik op een uitgestelde zomervakantie. De maand december werk ik normaal. In januari zal ik waarschijnlijk ook nog een paar dagen werken. Daarna vertrek ik en laat u met groot vertrouwen achter bij het team van de Bundeling.

De jaren na de pensionering worden vaak de inactieve jaren genoemd. Ik hoop echter dat mij de gezondheid wordt gegeven die nodig is om in de toekomst vooral actief te kunnen blijven met familie en vrienden, hobby’s en liefhebberijen.

Als u mij ten afscheid nog de hand wilt schudden is daarvoor de gelegenheid op
zaterdag 12 januari 2013 van 15:00 – 17:00 h.in het Medisch Centrum de Bundeling.

Piet Mout