Gesloten voor nieuwe patiënten

Helaas zijn t.n.o. alle praktijken van MC deBundeling tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Hopelijk komt hiermee snel een einde aan de overbelasting en kunnen we binnenkort weer nieuwe patiënten toelaten.

Geboortes / samenwonende partners en familieleden op het zelfde adres en oud-patiënten die weer in Soest komen wonen zijn nog steeds van harte welkom.

We hopen dat  andere nieuwe bewoners snel een huisarts kunnen vinden. Kijk op www.huisartsensoest.nl
mcdbico

 

Opname telefoongesprekken

Sinds april 2019 kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.

Dit is alleen voor leer-doeleinden om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren.

De gesprekken worden na evaluatie direct gewist en niet met anderen gedeeld.

mcdbico

Vitaal Mensenwerk

De psychologie praktijk van Mw. Kreek en Mw. van der Linden wordt na het stoppen van mw. Kreek voor de kinder- en jeugdpsychologie voortgezet door Mw. van der Linden: van der Linden

Voor de volwassenen psychologie zij wij verheugd de samenwerking met VITAAL MENSENWERK bekend te kunnen maken. Per begin 2016 is deze psychologie praktijk in de Bundeling aanwezig met een breed aanbod aan hulpverlening. Voor informatie en afspraken:

logo psycholoog nijkerk

VITAAL MENSENWERK
www.vitaalmensenwerk.nl
tel. 033-25 44 700

Huisarts in opleiding

De huidige huisarts in opleiding werkt alweer een tijd in de Bundeling. Toch bij dezen nog een korte kennismaking.

dr Tiems is naast huisarts ook huisarts opleider. Ieder jaar begeleidt hij een huisarts in opleiding. Dit is een afgestudeerde arts die na enige werkervaring de specialisatie huisartsgeneeskunde heeft gekozen en een deel van de 3 jarige opleiding in de Bundeling doet.

Ter Introductie:

Mijn naam is Lennart Donswijk en tot april 2019 werk ik in deze praktijk als huisarts in opleiding onder supervisie van dokter Tiems.
Na mijn afstuderen in 2014 (UvA, AMC) heb ik als basisarts het een en ander aan werkervaring opgedaan, waar ik in het hedendaagse werk veel aan heb. Ik heb een jaar gewerkt als arts-assistent op de afdeling interne geneeskunde in het Gelre Ziekenhuis en daarna ben ik als arts werkzaam geweest in de curatieve verslavingszorg bij Jellinek. Tijdens mijn huisartsenopleiding heb ik o.a. gewerkt op de SEH, crisisdienst en in het palliatieve team.
Samen met mijn vrouw en dochter woon ik in Diemen. In mijn vrije tijd speel ik voetbal, hou ik van reizen en werken in de tuin.

lennart donswijk

Verwijzing achteraf

logo bundeling

Namens de huisartsen van MC de Bundeling

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist maken. Men vraagt de huisarts dan achteraf om een formele verwijzing. Als de huisarts dan gehoor geeft aan dit verzoek, maakt hij zich schuldig aan een vorm van fraude of valsheid in geschrifte; er is dan sprake van een strafbaar feit.

 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

 

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

 

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen dat wij geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.

 

Uw huisarts.

Meer artikelen...