Opname telefoongesprekken

Sinds april 2019 kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.

Dit is alleen voor leer-doeleinden om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren.

De gesprekken worden na evaluatie direct gewist en niet met anderen gedeeld.

mcdbico

Vitaal Mensenwerk

De psychologie praktijk van Mw. Kreek en Mw. van der Linden wordt na het stoppen van mw. Kreek voor de kinder- en jeugdpsychologie voortgezet door Mw. van der Linden: van der Linden

Voor de volwassenen psychologie zij wij verheugd de samenwerking met VITAAL MENSENWERK bekend te kunnen maken. Per begin 2016 is deze psychologie praktijk in de Bundeling aanwezig met een breed aanbod aan hulpverlening. Voor informatie en afspraken:

logo psycholoog nijkerk

VITAAL MENSENWERK
www.vitaalmensenwerk.nl
tel. 033-25 44 700

Huisarts in opleiding

De huidige huisarts in opleiding werkt alweer een tijd in de Bundeling. Toch bij dezen nog een korte kennismaking.

dr Tiems is naast huisarts ook huisarts opleider. Ieder jaar begeleidt hij een huisarts in opleiding. Dit is een afgestudeerde arts die na enige werkervaring de specialisatie huisartsgeneeskunde heeft gekozen en een deel van de 3 jarige opleiding in de Bundeling doet.

Ter Introductie:

Mijn naam is Lennart Donswijk en tot april 2019 werk ik in deze praktijk als huisarts in opleiding onder supervisie van dokter Tiems.
Na mijn afstuderen in 2014 (UvA, AMC) heb ik als basisarts het een en ander aan werkervaring opgedaan, waar ik in het hedendaagse werk veel aan heb. Ik heb een jaar gewerkt als arts-assistent op de afdeling interne geneeskunde in het Gelre Ziekenhuis en daarna ben ik als arts werkzaam geweest in de curatieve verslavingszorg bij Jellinek. Tijdens mijn huisartsenopleiding heb ik o.a. gewerkt op de SEH, crisisdienst en in het palliatieve team.
Samen met mijn vrouw en dochter woon ik in Diemen. In mijn vrije tijd speel ik voetbal, hou ik van reizen en werken in de tuin.

lennart donswijk

Verwijzing achteraf

logo bundeling

Namens de huisartsen van MC de Bundeling

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist maken. Men vraagt de huisarts dan achteraf om een formele verwijzing. Als de huisarts dan gehoor geeft aan dit verzoek, maakt hij zich schuldig aan een vorm van fraude of valsheid in geschrifte; er is dan sprake van een strafbaar feit.

 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

 

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

 

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen dat wij geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.

 

Uw huisarts.

Landelijk Patiënten Dossier

Eind 2013 en begin 2014 zijn er een aantal problemen gerezen met het LSP gebruik in de praktijk.

  • Ten eerste blijkt de belangstelling van patiënten vrijwel nihil.
  • Verder waren er technische problemen door het trage vervangen van de zgn. 'UZI-passen'waardoor we onze aansluiting moesten opzeggen.
  • Nu (maart 2014) blijken er ook nog problemen te zijn met de vergoeding van de pasjes (a €350 per stuk!).

We hebben nu helaas moeten besluiten t.n.o. niet meer mee te werken aan het LSP. In ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de kosten vergoeding en een meer duidelijk nut van het LSP.

Voor hen die het prettig vinden om up-to-date medische gevens bij zich te hebben bieden wij graag aan een medische samenvatting van uw dossier te printen. Hier staan de belangrijkste (chronische) ziektes, operaties, medicijnen en evt. allergieën of intoleranties.

Hopelijk kunnen we daarmee u toch een veilig gevoel geven.


Hieronder staat de eerdere versie van dit artikel:

MC de Bundeling is in februari 2011 aangesloten op het LSP. Echter is nadien het project door de overheid stilgelegd.

Op dit moment is het systeem weer functioneel. Wij beseffen dat er discussie over wordt gevoerd. Ieder moet voor zich de keuze maken of het beschikbaar stellen van een beperkt aantal medische gegevens aan andere zorgverleners (m.n. in nood situaties) op prijs gesteld wordt of niet.

Lees meer op: Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

De Bundeling wil de mogelijkheid in elk geval aanbieden aan hen die hier voor kiezen. U kunt uw keuze persoonlijk of met een ondertekend formulier aan de assistentes doorgeven:

Ook kunt u zich via een website aanmelden (via formulier óf met DigiD per SMS):
www.ikgeeftoestemming.nl 

Bij vragen over hoe de toestemming is geregeld kunt u terecht op:
www.ikgeeftoestemming.nl/nl/faq

NB. Wij melden u NIET aan zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven!

 

Voorlichtingsmateriaal in verschillende talen:

alt