Algemene Informatie

Wat is een Generalistische Basis Psycholoog GGZ?

De Generalistische Basis Psycholoog (voorheen Eerstelijnspsycholoog) is een psycholoog die samen met u uw psychische problemen concreet en praktisch aanpakt.

Psychologische zorg in de eerstelijn is toegankelijk voor iedereen: kinderen, jongeren, ouders en volwassenen. Een verwijzing van de huisarts is nodig. Gestreefd wordt naar laag-drempelige en kortdurende zorg.

Wat is een orthopedagoog- Generalist?

Voor kinderen en ouders die in het moeilijke proces van groot worden en opvoeden tegen beperkingen, hindernissen of problemen oplopen kan een orthopedagoog-generalist uitkomst bieden.

Een orthopedagoog-generalist is een academisch geschoolde professional die een beroepsmatige bijdrage probeert te leveren aan het optimaliseren van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Een orthopedagoog-generalist observeert het kind in zijn/haar omgeving, doet diagnostisch onderzoek, analyseert en formuleert oplossingen om de problemen van het kind en de opvoeder te verhelpen.

Wat is een BIG geregistreerde GZ psycholoog?

De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) beoogt de kwaliteit van de beroepsbeoefening te bevorderen, te bewaken en beoogt de cliënt te beschermen tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Daarom staan er in deze wet bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. De BIG-registratie is wettelijk beschermd; alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel ‘GZ psycholoog’ voeren. In de wet is een basisgroep ‘Gezondheidszorgpsychologen’ opgenomen, die toegankelijk is voor zowel pedagogen als psychologen. Wie voldoet aan de wettelijke opleidingseisen voor gezondheidszorgpsycholoog kan worden ingeschreven in het BIG-register. Dit register is openbaar.

De bovenstaande registraties moeten voor cliënten gezien worden als een waarborg voor de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren.

Marinalogo64