• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Praktijkfolder MC de Bundeling

Contactgegevens

Telefoonnummers:

Algemeen:  035 - 6030031 
Spoed: 035 - 6090348
Recepten: 035 - 6090347
Spoed! buiten kantooruren: 085 - 773 11 00
Intercollegiaal overleg 035 - 6090346

  

Praktijken: Mw. B.A. van Dongen en Mw. N.R. van Olden
Dhr. H. Tiems
Dhr K. Vrijmoet en Mw. E de Bruijn
Adres: Schoutenkampweg 4   3768 AE   Soest       ROUTE


Afspraken maken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen met 035-6030031.

Bij voldoende assitentes kan dat in principe tussen 8.00 en 17.00 uur. 
We verzoeken u om bij voorkeur te bellen op de volgende tijden:  

Afspraken (indien mogelijk) de zelfde dag  08.00 - 9.00 uur
Afspraken voor een andere dag

08.00 - 10.15 uur
10.45 - 15.00 uur

Visite aanvraag dezelfde dag 08.00 - 10.00 uur
Korte vraag aan de assistente 08.00 - 10.15 uur
10.45 - 15.00 uur

De praktijken zijn geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Houd er rekening mee dat bij onderbezetting van de assistentes een enkele keer tussen 12.30 en 13.30 de balie gesloten kan zijn.

 • Spreekuren: 8.00 - 12.00 uur (pauze 10.20-10.40) en 14.30 - 16.00
 • Visites: Tussen de middag en aan het einde van de dag.
 • Telefonisch terugbelspreekuur: De artsen hebben géén vast telefonisch spreekuur, maar een "terugbelspreekuur". Om telefonisch contact met de arts te hebben, maakt u hiertoe met de assistente een afspraak. Uw huisarts belt u dan terug.

N.B.:

 • Bij het maken van een afspraak hebben de assistentes de taak om het probleem kort uit te vragen. Dit helpt bij de planning en de inschatting of er mogelijk sprake kan zijn van spoed. Wij vragen u dringend om de assistentes hierbij zo goed mogelijk te informeren.
 • Een afspraak op het spreekuur duurt 10 minuten. Beseft u zich dat dit beperkt is. Een consult is bedoeld voor het behandelen van 1 vraag of probleem. Wanneer u meerdere vragen heeft of een uitgebreider probleem , maak dan een dubbele afspraak.

Wanneer u belt voor een afspraak kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Mn op maandagochtend is dat het geval. Wij beseffen ons dat dit voor u vervelend kan zijn en vragen u om enig geduld. Indien u belt voor een medisch spoedgeval, bel dan niet het algemene nummer 035-6030031 maar de SPOEDLIJN 6090348. Deze lijn wordt vrij gehouden.


Spoedgevallen

Wanneer u een medisch spoedgeval heeft kunt u het SPOEDNUMMER bellen:

035-6090348

De assistente beantwoordt deze lijn meteen, u komt niet in een wachtrij. Zij zal de aard van het spoedgeval kort uitvragen.

Wanneer blijkt dat er geen sprake is van een spoedgeval moet ze u verwijzen naar het algemene telefoonnummer en de verbinding zo snel mogelijk verbreken.

Wij vragen u dringend om geen misbruik te maken van de spoedlijn.

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, verbrandingen, kneuzingen etc.) kunt u direct terecht. Wanneer u tevoren belt of laat bellen kunnen wij rekening houden met uw komst.

Huisartsenpost

Bij Spoedgevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met

Huisartsenpost Amersfoort: 085 - 773 11 00

N.B. dit is géén 24 uurs zorg voorziening maar alleen voor SPOED eisende zaken!

 


Herhaalrecepten

 • Herhaalrecepten betreft alleen die medicijnen die u aaneengesloten gebruikt voor langere tijd. 
 • Veranderingen in dosering of sterkte worden niet verwerkt. Een uitzondering betreft de seizoensgebonden medicijnen (bijv. hooikoorts medicatie), die kunt u in  het betreffende seizoen weer bestellen. 
 • Alle recepten moeten worden geadministreerd en gefiatteerd door de huisarts.

Voor herhaalrecepten kunt u:

 • De herhaalreceptenlijn bellen: (035-) 6090347.
  24 uur per dag bereikbaar. De recepten liggen 1 dag (24 uur) later klaar bij de apotheek.
  Zorg ervoor dat u bij het inspreken de doosjes of een medicijnlijst bij de hand heeft. Spreek rustig en duidelijk uw geboortedatum, uw naam en de naam van het geneesmiddel in.
 • Via internet bestellen: www.huisartsensoest.nl.
  Ook dan liggen de recepten 1 dag later klaar bij de apotheek.

 • Ook uw apotheek biedt de mogelijkheid om herhaalrecepten te verwerken. Ook deze worden door de huisarts geauthoriseerd voor verdere verwerking in de apotheek.

 


Praktijkondersteuners

POH-S

In veel huisartspraktijken werken 'praktijkondersteuners", ook POH's (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) genoemd. Zij hebben een specifieke taak voor bepaalde patiëntengroepen. Hiermee zorgen zij voor een betere kwaliteit van de zorg voor die patiënten en ontlasten zij de huisartsen. Alle behandelingen worden met de huisartsen afgesproken en zijn protocollair vastgelegd. Er wordt intensief met de huisartsen overlegd

In De Bundeling werken 3 praktijkverpleegkundigen: Grace Withfield, Joke Suringh en Petra Westerhoff. Zij ondersteunen de huisartsen bij de zorg voor chronisch zieken. Hiertoe behoren o.m. diabetici en astma/COPD patiënten. Ook kunnen zij u helpen bij stoppen met roken en het in kaart brengen van uw risico's op het krijgen van hart- en vaatziekten. Een bijzonder groep zijn de 'kwetsbare ouderen' die mn bezocht worden om tijdig problemen te signaleren. In de toekomst zullen zij de taken geleidelijk uitbreiden. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de huisartsen.
 

POH-GGZ

In MC de Bundeling werken Mw. Suzan Bruns (voor jeugd tot ± 20 j) en Mw. Monique Boom (volwassenen vanaf ± 20j.) als POH-GGZ. Wat de POH Somatiek doet voor de lichamelijke (chronische) aandoeningen, doet de POH-GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor de psychische klachten. 

Voor wie?
De huisarts kan naar de POHGGZ doorverwijzen voor het onderzoeken en begeleiden van psycho – sociale klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van aandacht, angst en paniek, eenzaamheid, hyperactiviteit, seksualiteit, somberheid, slapeloosheid, spanning, stress en zingeving.

Bereikbaarheid:
Een eerste afspraak kan bij de assistentes worden gemaakt. U kunt ook direct een afspraak maken zonder doorverwijzing van de huisarts.