• image
  • image
  • image
  • image
  • image

MC de Bundeling geaccrediteerd!

Met gepaste trots kunnen wij melden dat de huisartspraktijken van MC de Bundeling zijn geaccrediteerd per juni 2011.

Hier is een traject aan vooraf gegaan waarbij veel tijd en energie is gestoken in o.a. het formuleren van protocollen en jaarlijkse verbeterplannen, het tot in detail op orde brengen van de praktijkuitrusting, het maken van werkafspraken en administratieve verbeteringen. De meeste van deze zaken waren al geregeld, maar er zijn veel kleine verbeteringen toegepast en de werkprocessen zijn in de vorm van protocollen meer geformaliseerd.

Wat betekent dit voor u? Hopelijk: Niets! Want dat zou er op wijzen dat het ook voor dit traject al goed liep. Van onze kant betekent het wel wat. We hebben hiermee een bevestiging dat ons streven naar kwalitatief goede zorg ook wat  oplevert en dat we op zijn minst voldoen aan de normen die de beroepsgroep daarvoor heeft opgesteld.

Zijn we daarmee dé perfecte praktijk? We zouden het graag willen, maar helaas... Wel proberen we "perfectie" zoveel mogelijk te benaderen. Het accrediteringstraject is een doorlopend proces waarbij jaarlijks verbeterplannen worden uitgevoerd, controles plaatsvinden en alle medewerkers steeds bewust moeten blijven van het optimaliseren van de patiëntenzorg.

We hopen van harte dat ook u (ongemerkt?) de vruchten zult plukken van dit keurmerk.

NPAlogo

mcdbico