• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Landelijk Patiënten Dossier

Eind 2013 en begin 2014 zijn er een aantal problemen gerezen met het LSP gebruik in de praktijk.

  • Ten eerste blijkt de belangstelling van patiënten vrijwel nihil.
  • Verder waren er technische problemen door het trage vervangen van de zgn. 'UZI-passen'waardoor we onze aansluiting moesten opzeggen.
  • Nu (maart 2014) blijken er ook nog problemen te zijn met de vergoeding van de pasjes (a €350 per stuk!).

We hebben nu helaas moeten besluiten t.n.o. niet meer mee te werken aan het LSP. In ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de kosten vergoeding en een meer duidelijk nut van het LSP.

Voor hen die het prettig vinden om up-to-date medische gevens bij zich te hebben bieden wij graag aan een medische samenvatting van uw dossier te printen. Hier staan de belangrijkste (chronische) ziektes, operaties, medicijnen en evt. allergieën of intoleranties.

Hopelijk kunnen we daarmee u toch een veilig gevoel geven.


Hieronder staat de eerdere versie van dit artikel:

MC de Bundeling is in februari 2011 aangesloten op het LSP. Echter is nadien het project door de overheid stilgelegd.

Op dit moment is het systeem weer functioneel. Wij beseffen dat er discussie over wordt gevoerd. Ieder moet voor zich de keuze maken of het beschikbaar stellen van een beperkt aantal medische gegevens aan andere zorgverleners (m.n. in nood situaties) op prijs gesteld wordt of niet.

Lees meer op: Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

De Bundeling wil de mogelijkheid in elk geval aanbieden aan hen die hier voor kiezen. U kunt uw keuze persoonlijk of met een ondertekend formulier aan de assistentes doorgeven:

Ook kunt u zich via een website aanmelden (via formulier óf met DigiD per SMS):
www.ikgeeftoestemming.nl 

Bij vragen over hoe de toestemming is geregeld kunt u terecht op:
www.ikgeeftoestemming.nl/nl/faq

NB. Wij melden u NIET aan zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven!

 

Voorlichtingsmateriaal in verschillende talen:

alt