• image
  • image
  • image
  • image
  • image

7 Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen

In onze maatschappij heerst veel angst en onzekerheid over onze gezondheid. Veel mensen durven niet meer te vertrouwen op hun eigen gevoel en kennis. Dat heeft er toe geleid dat de gemiddelde patiënt nu bijna 2x zo vaak naar de huisarts gaat als 20 jaar geleden! Toch zijn we niet vaker ziek dan toen. Wanneer u een klacht of vraag heeft, vraagt u zich eens af of het bezoeken van een arts wel nodig is en vertrouw daarbij mn op uw eigen gevoel. Bij twijfel kunt u voor het bezoek altijd eerst eens telefonisch overleggen.

Ook zijn we veel minder bereid te accepteren dat af en toe ziek zijn bij het leven hoort. Patiënten hebben vaak oneigenlijke verwachtingen van de gezondheidszorg. Niet alles hoeft en kán worden opgelost met pillen. Tijd en geduld zijn nog altijd de belangrijkste factoren in het genezingsproces. Het lichaam kan heel veel zelf genezen.

Een andere veel gehoorde misvatting is dat door medisch onderzoek alles wel gevonden en verklaard kan worden. Iedere vorm van onderzoek kent zijn grenzen en het blijft een slechts een afspiegeling van wat er in ons lichaam werkelijk gebeurd. Een autopsie (lijkschouwing door een patholoog anatoom) is de meest betrouwbare vorm van diagnose stellen. U zult begrijpen dat we u dat liever niet aanraden.

Met nadruk willen we onder uw aandacht brengen dat het doen van onderzoek niet zonder risico is. Niet alleen door directe schade (Straling, beschadiging, ontsteking, etc) maar ook omdat een onderzoek bijvoorbeeld "fout-positief" kan uitvallen (d.w.z. het onderzoek geeft aan dat er iets mis is terwijl dat niet zo is). Dit leidt dan in het gunstigste geval alleen tot extra onnodige angst/paniek, maar in het ergste geval tot onnodige schadelijke ingrepen of behandelingen.

U kunt hier meer over lezen op bijvoorbeeld: Websites met betrouwbare informatie