• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Vervallen verrichtingen 2011

 

De overheid heeft in al haar wijsheid besloten dat per 1 januari 2011 een aantal verrichtingen in de huisartspraktijk niet meer worden vergoed.

 • De allergietest via de krasjes op de huid.
  Nu moet u daarvoor worden doorverwezen naar een (dure) specialist of de screening wordt gedaan via een bloedafname. U moet hiervoor naar het laboratorium. De evaluatie kan niet meteen aansluitend, daar moet een aparte afspraak voor gemaakt worden.
 • De gehoortest (audiometrie).
  Dit kan bij de KNO arts of bij een gehoorwinkel. In het laatste geval kunt u met de test van de gehoorwinkel een afspraak maken bij de huisarts om te kijken of doorverwijzen nodig is. De betrouwbaarheid van de test is niet meer de verantwoordelijkheid van de huisarts. De mogelijkheid om een test te doen en meteen aansluitend bij de huisarts te evalueren en verdere actie te ondernemen, is er helaas niet meer. U moet nu naar verschillende lokaties.
 • Het plaatsen van een urinewegcatheter.
  Dit is een tijdrovende handeling voor de arts en voor de assistentes. Het vergt ook enige vaardigheid. Er is nog geen besluit over hoe we hiermee om moeten gaan. We vinden het een slechte zaak om iedereen voor een dergelijke handeling naar het ziekenhuis te moeten sturen.

Of de gezondheidszorg gebaat is bij deze maatregelen is de vraag. Wij vinden het een verarming en een slechte service voor de patiënten. De kans dat het kosten bespaart lijkt gezien bovenstaande niet waarschijnlijk. Wij hopen dat u er geen hinder van ondervindt.