• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Praktijkondersteuning Somatiek

In veel huisartspraktijken werken 'praktijkondersteuners", ook POH's (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) genoemd. Zij hebben een specifieke taak voor bepaalde patiëntengroepen. Hiermee zorgen zij voor een betere kwaliteit van de zorg voor die patiënten en ontlasten zij de huisartsen. Alle behandelingen worden met de huisartsen afgesproken en zijn protocollair vastgelegd. Er wordt intensief met de huisartsen overlegd

In De Bundeling werken 3 praktijkverpleegkundigen: Grace Withfield, Joke Suringh en Petra Westerhoff. Zij ondersteunen de huisartsen bij de zorg voor chronisch zieken. Hiertoe behoren o.m. diabetici en astma/COPD patiënten. Ook kunnen zij u helpen bij stoppen met roken en het in kaart brengen van uw risico's op het krijgen van hart- en vaatziekten. Een bijzonder groep zijn de 'kwetsbare ouderen' die mn bezocht worden om tijdig problemen te signaleren. In de toekomst zullen zij de taken geleidelijk uitbreiden. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de huisartsen.