Attentie VGZ verzekerden

Dit bericht is opgesteld omdat de berichtgeving van VGZ aan hun verzekerden ontbreekt.

VGZ verzekerden zouden in 2020 alleen nog bloed kunnen laten afnemen door het laboratorium van SALTRO en niet meer door Meander.

Dat zou hebben betekend dat er meer reistijd nodig zou zijn, de uitwisseling van gegevens met het ziekenhuis moeilijker zou worden en er meer 'dubbel diagnostiek' (vaker geprikt worden) zou ontstaan. Verder geeft het fouten bij de aanvraag omdat de huisartsen steeds moeten controleren waar iemand verzekerd is.

Omdat Saltro aan Meander MC heeft gevraagd dit jaar het werk in Soest voor hun rekening te nemen, is dit probleem voorlopig van de baan.

In 2021 zal zich het probleem mogelijk weer voordoen en zou het kunnen dat hetzelfde voor röntgenonderzoek (foto's) gaat gebeuren.

Van de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) mogen de artsen u geen advies geven om over te stappen naar een andere verzekering.


mcdbico