• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen met 035-6030031.

Bij voldoende assitentes kan dat in principe tussen 8.00 en 17.00 uur. 
We verzoeken u om bij voorkeur te bellen op de volgende tijden:  

Afspraken (indien mogelijk) de zelfde dag  08.00 - 9.00 uur
Afspraken voor een andere dag

08.00 - 10.15 uur
10.45 - 15.00 uur

Visite aanvraag dezelfde dag 08.00 - 10.00 uur
Korte vraag aan de assistente 08.00 - 10.15 uur
10.45 - 15.00 uur

De praktijken zijn geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Houd er rekening mee dat bij onderbezetting van de assistentes een enkele keer tussen 12.30 en 13.30 de balie gesloten kan zijn.

  • Spreekuren: 8.00 - 12.00 uur (pauze 10.20-10.40) en 14.30 - 16.00
  • Visites: Tussen de middag en aan het einde van de dag.
  • Telefonisch terugbelspreekuur: De artsen hebben géén vast telefonisch spreekuur, maar een "terugbelspreekuur". Om telefonisch contact met de arts te hebben, maakt u hiertoe met de assistente een afspraak. Uw huisarts belt u dan terug.

N.B.:

  • Bij het maken van een afspraak hebben de assistentes de taak om het probleem kort uit te vragen. Dit helpt bij de planning en de inschatting of er mogelijk sprake kan zijn van spoed. Wij vragen u dringend om de assistentes hierbij zo goed mogelijk te informeren.
  • Een afspraak op het spreekuur duurt 10 minuten. Beseft u zich dat dit beperkt is. Een consult is bedoeld voor het behandelen van 1 vraag of probleem. Wanneer u meerdere vragen heeft of een uitgebreider probleem , maak dan een dubbele afspraak.

Wanneer u belt voor een afspraak kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Mn op maandagochtend is dat het geval. Wij beseffen ons dat dit voor u vervelend kan zijn en vragen u om enig geduld. Indien u belt voor een medisch spoedgeval, bel dan niet het algemene nummer 035-6030031 maar de SPOEDLIJN 6090348. Deze lijn wordt vrij gehouden.