• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Geschiedenis van Schoutenkampweg 4 

Inleiding

Voordat de Bundeling werd gebouwd hebben aan de Schoutenkampweg 4 andere gebouwtjes gestaan. Hier vertellen we (met dank aan dr. Mout en de site: www.verdwenensoest.nl) daar iets over en ook het één en ander over de geschiedenis van het Medisch Centrum en zijn gebruikers.


De Locatie en de gebruikers

Voor 1965 stond er op de huidige locatie van de Bundeling een daglonershuisje zoals er meerdere te vinden zijn in Soest.

boerderij SKW4

Daglonershuisje aan de Schoutenkampweg Soest

Aan de Eigendomweg en op de Bosstraat zijn ze verbouwd en uitgebreid. Op de Birkstraat, hoek Vondellaan staat nog een uitwendig relatief intact exemplaar, evenals aan de Beetzlaan.

Bewoners:

Gart Hilhorst (Bijnaam: Gart van Witte Jan); stroper, noodslachter en petroleumhandelaar. Samen met Jaan de Kruif en hun vijf kinderen.
Gart en Jaan

Waarschijnlijk de huwelijksfoto van Gart en Jaan

1949: Alfons Hooft; bijnaam: Half ons

Later: Familie van ’t Klooster en Klaas Ooyen

1965: Afbraak van het boerderijtje

1965-1968: Bibliotheek/Kleuterschool in een houten barakachtige gebouwtje

1968-?: Islamitisch gebedshuis

1983: Plaatsing van twee containers van waaruit Gezondheidscentrum Soest-Zuid de Bundeling begint te werken

1984: Het gebouw van Gezondheidscentrum Soest-Zuid de Bundeling wordt opgeleverd

2003-2004: Uitgebreide verbouwing en uitbreiding (Vernieuwbouw)van Medisch Centrum De Bundeling 


Het Medisch Centrum

De oprichters

Paul Rupert is de 3e (!) generatie Rupert die zich als huisarts in Soest vestigt. Vanaf 1969 werkt hij in de praktijk van zijn vader. In 1977 neemt Huitema (voorganger van Marc Segaar) de praktijk van de oude Rupert over en vestigt Paul Rupert zich in Soest Zuid, aanvankelijk op de Ossendamweg, later vanuit zijn woonhuis aan de Foekenlaan. Wegens zijn scheiding moet hij zijn woon-, praktijkhuis aan de Foekenlaan opgeven.

Peter Krijger werkt vanaf 1977 met Rip samen en voert de praktijk vanuit Rips woonhuis aan de Soesterbergsestraat. In 1980 neemt hij diens praktijk helemaal over en moet ook Krijger uitzien naar een nieuwe werklocatie.

Destijds werd thuiszorg door lokale kruisverenigingen georganiseerd. Op lokaal niveau hadden er al een aantal fusies plaatsgevonden tussen de diverse instellingen. Die fusiegolf ging door op regionaal niveau. De Soester kruisverenigingen zochten aansluiting bij de Amersfoortse. Zij waren redelijk bemiddeld en hadden er moeite mee om de door de Soester bevolking bijeen gespaarde reserves door Amersfoorters te laten besteden. Daarom zocht men naar een mogelijkheid het geld aan Soest ten goede te laten komen. De aankoop van het perceel aan de Schoutenkampweg 4 en het daar bouwen van een gezondheidscentrum was een ideale bestemming voor het geld. Voor de realisatie van dat doel werd een stichting opgericht.

Krijger en Rupert, op zoek naar huisvesting, en de kruisvereniging, op zoek naar een zinvolle besteding van haar reserves, vinden elkaar. Het is ook een uitgelezen kans om vorm te geven aan de toen zeer moderne ideeën om samen te gaan werken in de 1e lijn. In 1980 vormen Krijger en Rupert een maatschap, aanvankelijk nog werkend op twee locaties. Gelijk al in 1980 wordt die maatschap uitgebreid met Wouter Klop. Niet toevallig ook met een tropenvoorgeschiedenis (Malawi). Klop is, net als Krijger, een goede organisator en hij verricht veel werk voor de realisatie van ‘Stichting Gezondheidscentrum Soest-Zuid’ en de bouw van het centrum.

Onder één dak
25-03-1981: Oprichting van Stichting Gezondheidscentrum Soest-Zuid. Daarin werken huisartsen, kruisvereniging en maatschappelijk werk samen.

1983-1984: Gezondheidscentrum Soest-Zuid wordt gebouwd, met een extra grote wachtkamer die geschikt is voor voorlichtingsavonden en andere wijkgerichte activiteiten. Zolang de huisartsen nog geen deugdelijk onderkomen hebben werken ze vanuit twee portacabins die op het huidige parkeerterrein van de Bundeling worden geplaatst.

De naam

Op zoek naar een wat meer aansprekende naam wordt een prijsvraag uitgeschreven. Die wordt, volledig terecht, gewonnen door Mv. Hilhorst-de Bruin, tot 2012 bewoner van de boerderij aan de Hooiweg 2. Met de naam wordt recht gedaan aan de bundeling van krachten in de 1elijns gezondheidszorg in Soest-Zuid. Tevens is de naam een verwijzing naar een stukje natuurhistorische geschiedenis van Soest. De oorspronkelijke naam van het gebied was de Bunt, een vochtig stukje zandgrond, waar Bunt- of Bentgras groeide. De aangrenzende straat en de sporthal in Soest-Zuid verwijzen daar ook naar.

Het vervolg

25-01-1984:
Opening van het Gezondheidscentrum Soest-Zuid de Bundeling. De Bundeling is het eerste 1e lijns samenwerkingsverband in Soest.

31-01-1987:
Wouter Klop accepteert een betrekking als 1e lijns inspecteur bij de Inspectie Volksgezondheid.

01-02-1987:
Piet Mout neemt de praktijk van Wouter Klop over.
Tropenartsen hadden hun nut bewezen in deze samenwerking dus de zittende maten zien af van een formele en tijdrovende sollicitatieprocedure. Krijger vraagt de Vrije Universiteit een aantal vers afgestudeerde huisartsen met tropenervaring te benaderen en hen op te roepen te solliciteren naar de vacante functie. De gemeente heeft nadrukkelijk nog een stem in de vestigingsprocedure en dus ook in de selectie van huisartsen. De ambtelijke regels daarvoor worden wat ruim geïnterpreteerd wat de vestiging weliswaar niet belemmert maar helemaal officieel vestigt Mout zich pas in oktober 1987.

1993:
De regionale thuiszorgorganisatie stopt de detachering van wijkverpleegkundigen in de Bundeling. Het maatschappelijk werk, dat inmiddels onderdeel is van dezelfde organisatie, blijft wel vanuit de Bundeling werken. De thuiszorgorganisatie blijft formeel nog wel deel uitmaken van de Stichting. Dit vooral om de subsidiestroom uit Den Haag voor het gezondheidscentrum zeker te stellen. Daarvoor wordt samenwerking geëist van minimaal drie partners.

Langzaamaan versoberen de contacten met de thuiszorgorganisatie, die het gebouw inmiddels alleen nog gebruikt als opslagruimte voor materialen. De nog steeds verstrekte subsidie dekt nauwelijks nog de loonkosten van de centrumassistente. Voor de activiteiten die waarde toevoegen aan haar aanwezigheid (organisatie van voorlichtingsavonden, krantje, bibliotheek, videotheek, et cetera) is geen geld meer. De functie van centrumassistente wordt opgeheven. We bestaan wel voort als Gezondheidscentrum maar vragen geen subsidie meer aan.

01-03-1998:
Koen Vrijmoet komt als waarnemer in de praktijk van Paul Rupert, die langdurig ziek is geraakt.

01-01-1999:
Vrijmoet neemt de praktijk van Rupert officieel over.

01-10-2000:
Mout aanvaardt een functie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Krijger gaat een dag minder werken. Beiden hebben daardoor behoefte aan een huisarts die de opengevallen uren zal waarnemen. Barbara van Dongen komt in dienst bij zowel Mout als Krijger. Van Dongen is in Soest (één van) de eerste huisarts(en) in dienst van een huisarts (Hidha).

2003:
De huisartsen en de fysiotherapeut Ad Quik verwerven het gebouw in eigendom.
Tussen huisartsen en de fysiotherapeutenpraktijk op de Verlengde Kolonieweg bestaat al jaren een goede samenwerking met onder andere structureel patiëntenoverleg. De fysiotherapeutenpraktijk is inmiddels aardig uit zijn jasje gegroeid en heeft behoefte aan een modernisering van het aanbod. Voor groepstrainingen, sport- en fitnessbegeleiding is op de oude locatie niet de ruimte die in een verbouwde Bundeling wel te realiseren is.

Oktober 2003 – april 2004:
Het gebouw wordt zo grondig verbouwd en uitgebreid dat je van 'vernieuwbouw' mag spreken. verbouwing SKW4Voor het dagelijkse werk wordt tijdens de verbouwing uitgeweken naar het toen al nagenoeg leegstaande gebouw van Meander Medisch Centrum aan de Dalweg.

2004:
Stichting Samenwerkingsverband Soest-Zuid ‘de Bundeling’ wordt opgeheven en omgevormd van Gezondheidscentrum de Bundeling naar Medisch Centrum De Bundeling. De achtergrond daarvan is zuiver juridisch. De patiënten hebben er alleen maar baat bij want het aantal disciplines dat vanuit de Bundeling zijn diensten aanbiedt wordt sterk uitgebreid.

28-05-2004:
Feestelijke opening van het nieuwe Centrum.

Opening SKW4

Het behandelingsaanbod in de Bundeling omvat dan:

  • Huisartsen, praktijkondersteuners-somatiek en praktijkassistentes, later nog uitgebreid met praktijkondersteuner-GGZ
  • Fysiotherapie met de subspecialisaties fysio-gym, kinderfysiotherapie, manuele therapie, bekkenbodemtherapie en lymfdrainage
  • Psychologie/Orthopedagogie
  • Diëtiek
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Later ook nog een audicien

 

01-01-2006: 
Vrijmoet neemt Annelies Belgraver aan als Hidha. Zij volgt Birgit van Staaij op die al sinds 2003 een dag in de week bij hem in praktijk werkt. Van Staaij neemt, na haar promotie, een praktijk over in Amersfoort.

31-03-2006:
Krijger legt de praktijk neer. Van Dongen neemt ontslag bij Mout en associeert zich met Nienke van Olden. Als duo nemen zij de praktijk van Krijger over. Bij Mout wisselen een aantal hidha’s elkaar af.

31-05-2011:
Sinds enige jaren bestaat voor praktijken de mogelijkheid een kwaliteitskeurmerk (NPA-accreditatie) ter verwerven. Daarvoor wordt de praktijk doorgelicht en moet worden aangetoond dat de arbeidsroutine en bedrijfsvoering aan de NPA-normen voldoet. In mei krijgt de Bundeling het NPA-certificaat.

01-02-2012:
Mout stopt met zijn werk bij het NHG.

01-07-2012:
Hans Tiems start als Hidha en beoogde opvolger bij Mout.

01-01-2013:
Mout draagt de praktijk over aan Tiems.

2014:
Huisarts in opleiding: Lieneke Fibbe.

2015:
Huisarts in opleiding: Annabel Koning.

2016:
Huisarts in opleiding: Frederike Weehuizen
Half jaar HIDHA: N. Martens-Arnolds (sabbatical A. Belgraver)

mcdbico