• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Echografie


Dhr. K. Vrijmoet is een gecertificeerde eerstelijns-echografist. De gebruikte apparatuur is vergelijkbaar met die van een ziekenhuis.

Een ECHO wordt in overleg met uw arts afgesproken.

Voor het doen van een volledige buik (abdominale) echo is het van belang dat u komt met een lege maag (nuchter) en een volle blaas. D.w.z. tenminste 5 uur tevoren niets eten en tenminste 3 uur tevoren niet plassen. Tot 2 uur tevoren mag u wel heldere vloeistoffen drinken. 

Het doen van echografisch onderzoek in de huisartspraktijk is een nieuwe ontwikkeling. Wij denken door deze toevoeging een extra service aan patiënten te kunnen bieden. Mn. de snelheid en het direct bij de klachten kunnen verrichten van een echo kan belangrijke winst voor de diagnostiek opleveren. Het belangrijkste indicatie gebied is de buik (abdominale) echografie (VEGE opleiding 2007-2008). In 2011 (opleiding Fontys) is het werkterrein uitgebreid naar echografie van het bewegingsapparaat. Wij maken ook echo's bij zwangerschappen. Maar alleen als "extra", naast de normale echo's die via de verloskundigen worden afgesproken, bijvoorbeeld ter controle van de zwangerschap bij ongerustheid door buikpijn.