• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Rijbewijskeuring

Patiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk van dr Tiems, kunnen bij dr. H. Tiems een rijbewijskeuring laten doen.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze zgn. 'rijbewijskeuring' bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De zgn. 'Eigen verklaring' dient bij het gemeentehuis te worden afgehaald en ZELF te worden ingevuld. Deze Eigen Verklaring wordt tijdens de keuring met u oorgenomen.
 • Beoordeling van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest, en wordt er urine-onderzoek of een bloedonderzoek gedaan.

Kosten

Voor de rijbewijskeuring is door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) een maximum tarief vastgesteld. Daarnaast bestaat er voor medische rijbewijskeuringen sinds 1 januari 2008 een BTW-heffing.

Tarief in 2014:

 • rijbewijskeuring korter dan 15 minuten: maximaal € 46.50 (incl. BTW)
 • rijbewijskeuring langer dan 15 minuten: maximaal € 93.00 (incl. BTW)

U betaalt de kosten van de keuring na afloop contant. Er is geen PIN-automaat aanwezig, graag gepast geld meenemen. U krijgt een nota mee.

Meebrengen naar de keuring

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring:

 • De ingevulde 'Eigen verklaring'. Deze is te verkrijgen bij het gemeentehuis;
 • Uw oude rijbewijs;
 • Uw bril of contactlenzen (indien u die heeft);
 • Uw medicijnen; of medicijnlijstje
 • Een plastic potje met verse urine. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn. Een potje is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Als dit niet lukt kan de dokter ook een eenvoudig bloedonderzoek dmv een vingerprik bij u doen.

Na de keuring

De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, NIET de dokter zelf, naar aanleiding van de door u en door de dokter ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken, of meer informatie vragen over de keuring, via het praktijknummer 035 – 603 00 31

Informeer vrijblijvend!