• image
 • image
 • image
 • image
 • image

Attentie VGZ verzekerden

Alle mensen in Soest die een VGZ zorgverzekering (geen restitutie polis) hebben worden in 2020 verplicht om hun bloedonderzoek bij SALTRO te doen.

U kunt niet bij Meander MC laten prikken. Dit wordt niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar VGZ.
Dus ook niet op het Dalplein of andere Meander MC prikservice punten!
[Er wordt nog onderhandeld over de mogelijkheid dat Meander MC bereid is dit voor SALTRO te gaan doen]

SALTRO is een bekend en goed laboratorium maar het kan onhandig zijn omdat in het Meander MC veel mensen komen voor specialisten.
Deze kunnen dan niet meer makkelijk de al bekende bloedwaardes inzien. Dat kan betekenen dat u vaker geprikt moet worden.
Ook bloedprikken samen met een ander bezoek aan het ziekenhuis kan dan niet meer.

Voor de huisartsen is het erg vervelend omdat steeds gekeken moet worden naar wie een aanvraag wordt gestuurd.

U kunt overwegen een andere zorgverzekeraar te kiezen voor 2020.

De plannen van VGZ zijn om in 2021 hetzelfde te doen voor bijvoorbeeld Röntgenfoto's. 

Veel gezondheid in 2020! mcdbico

 

Gesloten voor nieuwe patiënten

Helaas zijn t.n.o. alle praktijken van MC deBundeling tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Hopelijk komt hiermee snel een einde aan de overbelasting en kunnen we binnenkort weer nieuwe patiënten toelaten.

Geboortes / samenwonende partners en familieleden op het zelfde adres en oud-patiënten die weer in Soest komen wonen zijn nog steeds van harte welkom.

We hopen dat  andere nieuwe bewoners snel een huisarts kunnen vinden. Kijk op www.huisartsensoest.nl
mcdbico

 

Landelijk Schakel Punt

Nu de technologie van het Landelijk Schakel Punt (LSP) betrouwbaar is en het daadwerkelijke nut is bewezen m.n. door het gebruik op de huisartsenpost, hebben we besloten opnieuw te gaan aansluiten bij het LSP.

NB. Wij melden u NIET aan zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven!

Uitgebreide informatie kunt u vinden op:

volgjezorg.nl

volgjezorg.nl/informatie-andere-talen

In het kort betekent aansluiting op het LSP:

Dateen samenvatting van de belangrijkste medische informatie inzichtelijk wordt voor een andere hulpverlener zoals een huisarts op de huisartsenpost of een specialist op de eerste hulp van een ziekenhuis.

Wanneer de gegevens worden ingezien wordt dat geregistreerd. Dit betekent dat niemand zomaar even in de gegevens kan kijken.

De volgende gegevens kunnen worden ingezien:

Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken.

Huisartsen zien:

 • Je naam, adres en leeftijd.
 • Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk).
 • Informatie over de meest recente bezoeken aan je huisarts.
 • Informatie over je allergieën.
 • Informatie over medicijnen die je huisarts heeft voorgeschreven.
 • Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
 • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling ziet alleen gegevens over

 • Je medicijnen
 • Allergieën en overgevoeligheid .

Dat geldt ook voor een andere apotheek of een apotheek in een instelling.

U kunt aan de huisartsenpraktijk mondeling toestemming geven voor het ter beschikking stellen van de samenvatting van uw medische gegevens.

Het kan ook via een speciaal formulier op : www.volgjezorg.nl